Teksti suurus:

Viljandi Vallavolikogu 26.02.2020 määruse nr 94 „Lapsehoiuteenuse rahastamise kord“ muutmine

Väljaandja:Viljandi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.04.2020
Avaldamismärge:RT IV, 15.04.2020, 4

Viljandi Vallavolikogu 26.02.2020 määruse nr 94 „Lapsehoiuteenuse rahastamise kord“ muutmine

Vastu võetud 10.04.2020 nr 100

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 ja § 22 lõike 1 punkti 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 2 alusel.

§ 1.   Muuta Viljandi Vallavolikogu 26.02.2020 määruse nr 94 „Lapsehoiuteenuse rahastamise kord“ § 6 lisades lõike 1¹ järgmises sõnastuses: „(1¹) Eesti Vabariigis välja kuulutatud eriolukorra ajal otsustab lapsehoiuteenuse ostmisel tehtud rahaliste kulutuste eest toetuse arvestuse vallavalitsus, informeerides sellest esimesel võimalusel vallavolikogu.“

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist ning rakendatakse tagasiulatuvalt alates 16.03.2020.

Kaupo Kase
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json