Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Volituste andmine väärteomenetluses osalemiseks

Väljaandja:Otepää Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.04.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 15.04.2020, 6

Volituste andmine väärteomenetluses osalemiseks

Vastu võetud 14.04.2020 nr 4

Määrus kehtestatakse väärteomenetluse seadustiku § 9 punkti 2 ning § 10 lõigete 2 ja 3 alusel.

§ 1.   Väärteomenetluses pädevust omava ametikoha kinnitamine

  (1) Kinnitada ametikohaks, mida täitev ametnik on pädev osalema väärteomenetluses Otepää Vallavalitsuse kui kohtuvälise menetleja nimel, menetleja ametikoht.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ametikohta täitval ametnikul on pädevus väärteomenetluse läbiviimiseks kõigis väärteoasjades, milles kohalikul omavalitsusel on kohtuvälise menetleja õigused.

§ 2.   Kohtuvälise menetleja pädevust tõendav tunnistus

  (1) Kinnitada väärteomenetluses osaleva ametniku pädevustunnistuse vorm vastavalt lisale.

  (2) Kohtuvälise menetleja pädevust tõendavaid tunnistusi väljastab ja nende üle peab arvestust vallasekretär.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jaanus Barkala
Vallavanem

Janno Sepp
Vallasekretär

Lisa Lisa

/otsingu_soovitused.json