Teksti suurus:

Põlva Vallavalitsuse 08. augusti 2018. a määruse nr 12 „Turukaubanduse korraldamine“ muutmine

Väljaandja:Põlva Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.04.2020
Avaldamismärge:RT IV, 15.04.2020, 8

Põlva Vallavalitsuse 08. augusti 2018. a määruse nr 12 „Turukaubanduse korraldamine“ muutmine

Vastu võetud 09.04.2020 nr 5

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020 korralduse nr 76 „Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil“, kaubandustegevuse seaduse § 17 lõigete 2 ja 4, § 19 lõike 4 ning Põlva Vallavolikogu 13. detsembri 2017. a otsuse nr 64 „Põlva Vallavalitsusele ülesannete delegeerimine“ punkti 1.5. alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Põlva Vallavalitsuse 08. augusti 2018. a määrust nr 12 "Turukaubanduse korraldamine" muudetakse ja lisatakse §-i 3 lõige 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Lubada alates 09. aprillist 2020. a kuni eriolukorra lõpetamiseni turukaubanduse korras Põlva linnas asuval Põlva keskväljakul ja lähialal kaubelda ainult toidukauba ja istikutega.“

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Georg Pelisaar
vallavanem

Heiki Kolk
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json