EttevõtlusKaubandus

Teksti suurus:

Turukaubanduse korraldamine

Väljaandja:Põlva Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.04.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 15.04.2020, 11

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Turukaubanduse korraldamine

Vastu võetud 08.08.2018 nr 12
RT IV, 14.08.2018, 1
jõustumine 01.09.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
09.04.2020RT IV, 15.04.2020, 818.04.2020

Määrus kehtestatakse kaubandustegevuse seaduse § 17 lõigete 2 ja 4, § 19 lõike 4 ning Põlva Vallavolikogu 13. detsembri 2017. a otsuse nr 64 „Põlva Vallavalitsusele ülesannete delegeerimine“ punkti 1.5. alusel.

§ 1.   Turukaubanduse müügikoht

  Lubada turukaubanduse korras müüa kaupa või teenust Põlva Haldusteenistuse väljastatud müügipileti alusel Põlva linnas asuval Põlva keskväljakul ja lähialal vastavalt lisadele 1 ja 2.

§ 2.   Müügipileti väljastamine

  (1) Müük turukaubanduse korras on lubatud aastaringselt.

  (2) Müügipilet väljastatakse toidukaupade ja istikute müügiks müügikohas vastavalt lisale 1.

  (3) Müügipilet väljastatakse tööstuskaupade müügiks müügikohas vastavalt lisale 2.

  (4) Müügipileti väljastamise tingimused ja korra ning müügipileti hinna kehtestab Põlva Haldusteenistus.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (2) Määrus jõustub 2018. aasta 1. septembril.

  (3) Lubada alates 09. aprillist 2020. a kuni eriolukorra lõpetamiseni turukaubanduse korras Põlva linnas asuval Põlva keskväljakul ja lähialal kaubelda ainult toidukauba ja istikutega.
[RT IV, 15.04.2020, 8 - jõust. 18.04.2020]

Lisa 1 Toidukaupade ja istikute müügikoha asendiskeem

Lisa 2 Tööstuskaupade müügikoha asendiskeem

/otsingu_soovitused.json