ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Kuusalu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2020–2032 kinnitamine

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Kuusalu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2020–2032 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Kuusalu Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:18.04.2021
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2032
  Avaldamismärge:RT IV, 15.04.2021, 1

  Kuusalu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2020–2032 kinnitamine

  Vastu võetud 08.04.2021 nr 5

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37, § 37 lg 3 p 2, ühisveevärgi ja kanalisatsiooni seaduse § 4 lg 1, Kuusalu valla põhimääruse § 85 p 3 ning Kuusalu Vallavolikogu 04.04.2014 määruse nr 10 "Arengukavade algatamise, koostamise, muutmise ja avalikustamise kord" alusel.

  § 1.   Kinnitada Kuusalu valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2020-2032 vastavalt lisale.

  § 2.   Kuusalu Vallavolikogu 10.02.2016 määrus nr 4 "Kuusalu valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016-2027 kinnitamine" tunnistatakse kehtetuks.

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Värner Lootsmann
  volikogu esimees

  Lisa Kuusalu valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2020-2032. (Skeemid asuvad Kuusalu valla kodulehel).

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json