Teksti suurus:

Lääneranna Vallavalitsuse 11.07.2018 määruse nr 12 "Lääneranna Raamatukogu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord" kehtetuks tunnistamine

Väljaandja:Lääneranna Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.04.2021
Avaldamismärge:RT IV, 15.04.2021, 3

Lääneranna Vallavalitsuse 11.07.2018 määruse nr 12 "Lääneranna Raamatukogu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord" kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 07.04.2021 nr 3

Määrus kehtestatakse haldusmenetluse seaduse § 64 lõike 1 alusel ja kehtiva õiguse korrastamise eesmärgil.

§ 1.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Lääneranna Vallavalitsuse 11.07.2018 määrus nr 12 „Lääneranna Raamatukogu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord“.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Margus Källe
Vallavanema asetäitja

Cariina Pähk
Vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json