Teksti suurus:

Maardu Linnavolikogu 26.03.2013.a määruse nr 81 „Maardu linnavalitsuse palgajuhend“ lisa 2 muutmine

Väljaandja:Maardu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.05.2014
Avaldamismärge:RT IV, 15.05.2014, 15

Maardu Linnavolikogu 26.03.2013.a määruse nr 81 „Maardu linnavalitsuse palgajuhend“ lisa 2 muutmine

Vastu võetud 29.04.2014 nr 10

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 36 ning avaliku teenistuse seaduse § 14 lg 3 ja § 63 lg 2 alusel ja lähtudes Maardu linnavalitsuse 16.04.2014 protokollilisest otsusest nr 20

§ 1.   Muuta Maardu Linnavolikogu 26.03.2013 määruse nr 81 „Maardu linnavalitsuse palgajuhend“ lisa 2 vastavalt lisale.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Georgi Bõstrov
Maardu Linnavolikogu esimees

Lisa Palgaastmete jaotus

/otsingu_soovitused.json