ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Meremäe valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2027 kinnitamine

Meremäe valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2027 kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Meremäe Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.05.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:04.06.2023
Avaldamismärge:RT IV, 15.05.2015, 3

Meremäe valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2027 kinnitamine

Vastu võetud 08.05.2015 nr 10

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 4 lõike 1 ja lõike 2 alusel.

§ 1.   Meremäe valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava kinnitamine

  Kinnitada Meremäe valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2027.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Meremäe Vallavolikogu 23.01.2013. a määrus nr 2 „Meremäe valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2013-2030 kinnitamine”.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Arno Vares
Volikogu esimees

Lisa 1  Meremäe valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2027

Lisa 2  Meremäe küla ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni üldskeem

Lisa 3  Obinitsa küla ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni üldskeem

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json