Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Märjamaa valla teede suvised seisunditasemed

Märjamaa valla teede suvised seisunditasemed - sisukord
  Väljaandja:Märjamaa Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:18.05.2018
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 15.05.2018, 4

  Märjamaa valla teede suvised seisunditasemed

  Vastu võetud 25.04.2018 nr 8
  , rakendatakse tagasiulatuvalt 1.04.2018

  Määrus kehtestatakse Märjamaa Vallavolikogu 15.09.2015 määruse nr 39 „Ehitusseadustikus ja planeerimisseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine“ alusel ja juhindudes majandus- ja taristuministri määrusest 14.07.2015 nr 92 „Tee seisundinõuded“.

  § 1.   Kehtestada Märjamaa valla teede nõutavad suvised seisunditasemed vastavalt Lisale.

  § 2.   Märjamaa valla katteta teedele ja põlluteedele seisunditaset ei kehtestata.

  § 3.   Eratee avalikuks kasutuseks andmisel määratakse tee seisnuditase eratee avalikuks kasutuseks andmise lepinguga.

  § 4.   Enne eratee avalikuks kasutuseks andmist viib eratee omanik talle kuuluva tee avalikuks kasutuseks andmise lepingus ettenähtud seisunditaseme nõuetega vastavusse.

  § 5.   Rohu niitmine teepeenralt ja tee maa-alalt toimub 2 korda hooaja jooksul.

  § 6.   Tunnistada kehtetuks Märjamaa Vallavalitsuse 07.10.2015 määrus nr 11 „Märjamaa valla teede suvised seisunditasemed“.

  § 7.   Määrus rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1.aprillist 2018.

  § 8.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Villu Karu
  vallavanem

  Maigi Linna
  vallasekretär

  Lisa Lisa

  /otsingu_soovitused.json