Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Märjamaa valla teede talvised seisunditasemed

Märjamaa valla teede talvised seisunditasemed - sisukord
  Väljaandja:Märjamaa Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:18.05.2018
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 15.05.2018, 5

  Märjamaa valla teede talvised seisunditasemed

  Vastu võetud 25.04.2018 nr 9
  , rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1.04.2018

  Määrus kehtestatakse Märjamaa Vallavolikogu 15.09.2015 määruse nr 39 ,,Ehitusseadustikus ja planeerimisseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine“ ja Majandus – ja taristuministri 14.07.2015 määruse nr 92 „Tee seisundinõuded“ alusel.

  § 1.   Kehtestada Märjamaa alevi piirkonna teedel, tänavatel ja parklates seisunditase – 2.

  § 2.   Kehtestada muudel Märjamaa valla teedel ja parklates ja seisunditase – 1.

  § 3.   Kehtestada Märjamaa valla kõnniteedel seisunditase – 3.

  § 4.   Avalikus kasutuses olevale erateele määratakse seisunditase tee avaliku kasutamise lepingus.

  § 5.   Märjamaa valla koolide, lasteaedade ja meditsiiniasutuste parklates teostada lume ja libeduse tõrje hommikul enne kella 7.00.

  § 6.   Hooldustsükli aeg arvestada lumesaju ja/või tuisu algusest, kui lume kihi paksus ületab kriitilise paksuse.

  § 7.   Tunnistada kehtetuks Märjamaa Vallavalitsuse 16.09.2015 määrus nr 8 ,,Märjamaa valla teede talvised seisunditasemed“.

  § 8.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Villu Karu
  vallavanem

  Maigi Linna
  vallasekretär

  /otsingu_soovitused.json