Teksti suurus:

Kuusalu Vallavolikogu 27.02.2013 määruse nr 4 „Kuusalu valla eelarve koostamise, menetlemise ja täitmise kord“ muutmine

Väljaandja:Kuusalu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.05.2021
Avaldamismärge:RT IV, 15.05.2021, 2

Kuusalu Vallavolikogu 27.02.2013 määruse nr 4 „Kuusalu valla eelarve koostamise, menetlemise ja täitmise kord“ muutmine

Vastu võetud 12.05.2021 nr 7

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 21 lõigete 1 ja 2 ning Kuusalu valla põhimääruse § 7 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Kuusalu Vallavolikogu 27.02.2013 määruse nr 4 „Kuusalu valla eelarve koostamise, menetlemise ja täitmise kord“ § 2 lõikes 3 asendatakse sõnad „kinnitamiseks vallavolikogule hiljemalt 15.juuniks“ sõnadega „vallavolikogule hiljemalt 15.augustiks“.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Värner Lootsmann
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json