Linna ja valla valitsemineValimised

Teksti suurus:

Valimisjaoskondade moodustamine

Väljaandja:Pajusi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 15.06.2017, 6

Valimisjaoskondade moodustamine

Vastu võetud 05.06.2017 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 11 lõike 3 ja § 22 lõike 2 ning § 47 lõike 2 alusel.

§ 1.  Valimisjaoskondade arv ja piirid

  Põltsamaa valla volikogu valimisteks moodustatakse Põltsamaa linna, Põltsamaa valla, Pajusi valla ja Puurmani valla haldusterritooriumil 1 valimisringkonnas 8 valimisjaoskonda, mille piirid esitatakse määruse lisas.

§ 2.  Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad

  Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad on järgmised:
 1) valimisjaoskond nr 1 - J. Kuperjanovi tn 1, Põltsamaa linn, Jõgeva maakond;
 2) valimisjaoskond nr 2 - Kooli tn 1, Adavere alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond;
 3) valimisjaoskond nr 3 - Kooli tee 2, Esku küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond;
 4) valimisjaoskond nr 4 - Viljandi mnt 3, Põltsamaa linn, Jõgeva maakond;
 5) valimisjaoskond nr 5 - Mõisa tee 9, Lustivere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond;
 6) valimisjaoskond nr 6 – eelhääletamispäevadel Kase põik 7, Pisisaare küla, Pajusi vald, Jõgeva maakond; valimispäeval Kooli, Pisisaare küla, Pajusi vald, Jõgeva maakond;
 7) valimisjaoskond nr 7 - Kooli tee 7, Vägari küla, Pajusi vald, Jõgeva maakond;
 8) valimisjaoskond nr 8 - Tallinna mnt 2, Puurmani alevik, Puurmani vald, Jõgeva maakond.

§ 3.  Eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda

 (1) Väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda korraldab eelhääletamist valimisjaoskond nr 1.

 (2) Eelhääletamise päevadel korraldab lisaks eelhääletamisele ainult valija asukohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses hääletamist valimisjaoskond nr 1.

§ 4.  Valimisjaoskonnad kohaliku omavalitsuse täpsusega rahvastikuregistris registreeritud valijatele

  Valijad, kelle elukoha andmed on rahvastikuregistrisse kantud kohaliku omavalitsuse täpsusega, saavad hääletada valimisjaoskonnas nr 1.

§ 5.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2017.

Mark Liivamägi
Abivallavanem vallavanema ülesannetes

Merike Sumla
Vallasekretär

Lisa Valimisjaoskonnad ja nende piirid