Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Võru linna 2018. aasta lisaeelarve

Võru linna 2018. aasta lisaeelarve - sisukord
  Väljaandja:Võru Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:18.06.2018
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
  Avaldamismärge:RT IV, 15.06.2018, 6

  Võru linna 2018. aasta lisaeelarve

  Vastu võetud 13.06.2018 nr 11

  Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus" § 22 lg 1 p 1 ja "Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus" § 26 lg 3 alusel.

  § 1.   Võtta vastu Võru linna 2018. aasta lisaeelarve:


  1) koondeelarve (lisa 1);


  2) põhitegevuse tulude eelarve tululiikide lõikes (lisa 2);


  3) põhitegevuse kulude eelarve asutuste ja osakondade lõikes (lisa 3);


  4) investeerimistegevuse eelarve asutuste ja osakondade lõikes (lisa 4).


  Ülo Tulik
  volikogu esimees

  Lisa Lisad

  /otsingu_soovitused.json