Linna ja valla valitsemineValimised

Teksti suurus:

Valimisjaoskonna moodustamine

Väljaandja:Vormsi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.07.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 15.07.2017, 2

Valimisjaoskonna moodustamine

Vastu võetud 12.07.2017 nr 1

Määrus kehtestatakse Euroopa Parlamendi valimise seaduse § 13 lõike 2, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 22 lõike 2, rahvahääletuse seaduse § 17 lg 2 ja Riigikogu valimise seaduse § 19 lõike 2 alusel.

§ 1.   Valimisjaoskondade arv ja piirid

  Vormsi vallas moodustatakse 1 valimisjaoskond, mille piirid esitatakse määruse lisas.

§ 2.   Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad

  Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad on järgmised:
  1) valimisjaoskond nr 1 - Külamaja, Hullo küla, Vormsi vald, Lääne maakond.
24.01.2019 16:28
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus lisatud punkt 1 Riigi Teataja seadusel § 10 alusel ja arvestades Vormsi 22.01.2019 taotlust.

§ 3.   Eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda

  Väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda korraldab eelhääletamist valimisjaoskond nr 1.

§ 4.   Valimisjaoskond Vormsi valla täpsusega rahvastikuregistris registreeritud valijatele

  Valijad, kelle elukoha andmed on rahvastikuregistrisse kantud Vormsi valla täpsusega, saavad hääletada valimisjaoskonnas nr 1.

§ 5.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Vormsi Vallavalitsuse 12.08.2002 aasta määrus nr 1 „Valimisjaoskonna moodustamine" tunnistatakse kehtetuks.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

Tanel Viks
Vallavanem

Eidi Leht
Vallasekretär

Lisa Lisa1

/otsingu_soovitused.json