HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Väike-Maarja valla koolieelsete lasteasutuste töötajate töötasu alammäära kehtestamine

Väike-Maarja valla koolieelsete lasteasutuste töötajate töötasu alammäära kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Väike-Maarja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.07.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.02.2018
Avaldamismärge:RT IV, 15.07.2017, 18

Väike-Maarja valla koolieelsete lasteasutuste töötajate töötasu alammäära kehtestamine

Vastu võetud 13.07.2017 nr 8

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Väike-Maarja valla hallatavate koolieelsete lasteasutuste töötajate töötasu alammäärad.

§ 2.  Koolieelse lasteasutuse töötaja töötasu

 (1) Koolieelse lasteasutuse õpetaja töötasu alammäär täistööajaga töötamisel on alates 1. septembrist 2017 vähemalt 840 eurot.

 (2) Nõuetele vastava kvalifikatsiooniga logopeedi ja eripedagoogi töötasu alammäär täistööajaga töötamisel on võrdne lasteaiaõpetaja töötasu alammääraga.

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ene Preem
volikogu esimees