Teksti suurus:

Ilmatsalu Muusikakooli, Tartu Lastekunstikooli, Tartu I Muusikakooli ja Tartu II Muusikakooli põhimääruse täiendamine

Väljaandja:Tartu Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.07.2020
Avaldamismärge:RT IV, 15.07.2020, 1

Ilmatsalu Muusikakooli, Tartu Lastekunstikooli, Tartu I Muusikakooli ja Tartu II Muusikakooli põhimääruse täiendamine

Vastu võetud 07.07.2020 nr 43

Määrus kehtestatakse Tartu linna põhimääruse § 21 lõike 2 alusel.

§ 1. Ilmatsalu Muusikakooli põhimääruse täiendamine
Tartu Linnavalitsuse 04. detsembri 2018. a määrust nr 20 "Ilmatsalu Muusikakooli põhimäärus" täiendatakse §iga 101 järgmiselt:
" § 101. Kooli pedagoogi kvalifikatsiooninõuded ja ametijärgud
(1) Kooli pedagoog peab omama erialast kutse- või kõrgharidust või kutsetunnistust.
(2) Käeoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud nõuetele vastavatele kooli pedagoogidele võib lähtuvalt pedagoogi haridustasemest, tööstaažist või muust kooli jaoks olulisest tingimusest anda õpetaja, vanemõpetaja või meisterõpetaja ametijärgu ning ametijärkudest lähtuvalt maksta erinevat töötasu.
(3) Ametijärk omistatakse direktori kehtestatud korras kuni viieks aastaks.".
§ 2. Tartu Lastekunstikooli põhimääruse täiendamine
Tartu Linnavalitsuse 18. detsembri 2018. a määrust nr 23 "Tartu Lastekunstikooli põhimäärus" täiendatakse §iga 101 järgmiselt:
" § 101. Kooli pedagoogi kvalifikatsiooninõuded ja ametijärgud
(1) Kooli pedagoog peab omama erialast kutse- või kõrgharidust või kutsetunnistust.
(2) Käeoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud nõuetele vastavatele kooli pedagoogidele võib lähtuvalt pedagoogi haridustasemest, tööstaažist või muust kooli jaoks olulisest tingimusest anda õpetaja, vanemõpetaja või meisterõpetaja ametijärgu ning ametijärkudest lähtuvalt maksta erinevat töötasu.
(3) Ametijärk omistatakse direktori kehtestatud korras kuni viieks aastaks.".
§ 3. Tartu I Muusikakooli põhimääruse täiendamine
Tartu Linnavalitsuse 04. detsembri 2018. a määrust nr 18 "Tartu I Muusikakooli põhimäärus" täiendatakse §iga 101 järgmiselt:
" § 101. Kooli pedagoogi kvalifikatsiooninõuded ja ametijärgud
(1) Kooli pedagoog peab omama erialast kutse- või kõrgharidust või kutsetunnistust.
(2) Käeoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud nõuetele vastavatele kooli pedagoogidele võib lähtuvalt pedagoogi haridustasemest, tööstaažist või muust kooli jaoks olulisest tingimusest anda õpetaja, vanemõpetaja või meisterõpetaja ametijärgu ning ametijärkudest lähtuvalt maksta erinevat töötasu.
(3) Ametijärk omistatakse direktori kehtestatud korras kuni viieks aastaks.".
§ 4. Tartu II Muusikakooli põhimääruse täiendamine
Tartu Linnavalitsuse 04. detsembri 2018. a määrust nr 19 "Tartu II Muusikakooli põhimäärus" täiendatakse §iga 101 järgmiselt:
" § 101. Kooli pedagoogi kvalifikatsiooninõuded ja ametijärgud
(1) Kooli pedagoog peab omama erialast kutse- või kõrgharidust või kutsetunnistust.
(2) Käeoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud nõuetele vastavatele kooli pedagoogidele võib lähtuvalt pedagoogi haridustasemest, tööstaažist või muust kooli jaoks olulisest tingimusest anda õpetaja, vanemõpetaja või meisterõpetaja ametijärgu ning ametijärkudest lähtuvalt maksta erinevat töötasu.
(3) Ametijärk omistatakse direktori kehtestatud korras kuni viieks aastaks.".
§ 5. Määruste kehtetuks tunnistamine
Tunnistatakse kehtetuks järgmised Tartu Linnavalitsuse määrused:
1) Tartu Linnavalitsuse 17. jaanuari 2005. a määrus nr 4 "Huvialakoolide pedagoogide kvalifikatsiooninõuete kehtestamine";
2) Tartu Linnavalitsuse 07. oktoobri 2014. a määrus nr 49 "Tartu linna munitsipaalhuvikoolide õpetajate atesteerimise tingimused ja kord".

Raimond Tamm
Abilinnapea linnapea ülesannetes

Anneli Apuhtin
Õigusteenistuse juhataja linnasekretäri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json