Teksti suurus:

Ilmatsalu Muusikakooli, Tartu Lastekunstikooli, Tartu I Muusikakooli ja Tartu II Muusikakooli põhimääruse täiendamine

Väljaandja:Tartu Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.07.2020
Avaldamismärge:RT IV, 15.07.2020, 1

Ilmatsalu Muusikakooli, Tartu Lastekunstikooli, Tartu I Muusikakooli ja Tartu II Muusikakooli põhimääruse täiendamine

Vastu võetud 07.07.2020 nr 43

Määrus kehtestatakse Tartu linna põhimääruse § 21 lõike 2 alusel.

§ 1. Ilmatsalu Muusikakooli põhimääruse täiendamine
Tartu Linnavalitsuse 04. detsembri 2018. a määrust nr 20 "Ilmatsalu Muusikakooli põhimäärus" täiendatakse §iga 101 järgmiselt:
" § 101. Kooli pedagoogi kvalifikatsiooninõuded ja ametijärgud
(1) Kooli pedagoog peab omama erialast kutse- või kõrgharidust või kutsetunnistust.
(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud nõuetele vastavatele kooli pedagoogidele võib lähtuvalt pedagoogi haridustasemest, tööstaažist või muust kooli jaoks olulisest tingimusest anda õpetaja, vanemõpetaja või meisterõpetaja ametijärgu ning ametijärkudest lähtuvalt maksta erinevat töötasu.
07.11.2023 11:02
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus sõnas "käesoleva" Riigi Teataja seaduse § 10 lg 3 alusel.
(3) Ametijärk omistatakse direktori kehtestatud korras kuni viieks aastaks.".
§ 2. Tartu Lastekunstikooli põhimääruse täiendamine
Tartu Linnavalitsuse 18. detsembri 2018. a määrust nr 23 "Tartu Lastekunstikooli põhimäärus" täiendatakse §iga 101 järgmiselt:
" § 101. Kooli pedagoogi kvalifikatsiooninõuded ja ametijärgud
(1) Kooli pedagoog peab omama erialast kutse- või kõrgharidust või kutsetunnistust.
(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud nõuetele vastavatele kooli pedagoogidele võib lähtuvalt pedagoogi haridustasemest, tööstaažist või muust kooli jaoks olulisest tingimusest anda õpetaja, vanemõpetaja või meisterõpetaja ametijärgu ning ametijärkudest lähtuvalt maksta erinevat töötasu.
07.11.2023 11:02
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus sõnas "käesoleva" Riigi Teataja seaduse § 10 lg 3 alusel.
(3) Ametijärk omistatakse direktori kehtestatud korras kuni viieks aastaks.".
§ 3. Tartu I Muusikakooli põhimääruse täiendamine
Tartu Linnavalitsuse 04. detsembri 2018. a määrust nr 18 "Tartu I Muusikakooli põhimäärus" täiendatakse §iga 101 järgmiselt:
" § 101. Kooli pedagoogi kvalifikatsiooninõuded ja ametijärgud
(1) Kooli pedagoog peab omama erialast kutse- või kõrgharidust või kutsetunnistust.
(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud nõuetele vastavatele kooli pedagoogidele võib lähtuvalt pedagoogi haridustasemest, tööstaažist või muust kooli jaoks olulisest tingimusest anda õpetaja, vanemõpetaja või meisterõpetaja ametijärgu ning ametijärkudest lähtuvalt maksta erinevat töötasu.
07.11.2023 11:02
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus sõnas "käesoleva" Riigi Teataja seaduse § 10 lg 3 alusel.
(3) Ametijärk omistatakse direktori kehtestatud korras kuni viieks aastaks.".
§ 4. Tartu II Muusikakooli põhimääruse täiendamine
Tartu Linnavalitsuse 04. detsembri 2018. a määrust nr 19 "Tartu II Muusikakooli põhimäärus" täiendatakse §iga 101 järgmiselt:
" § 101. Kooli pedagoogi kvalifikatsiooninõuded ja ametijärgud
(1) Kooli pedagoog peab omama erialast kutse- või kõrgharidust või kutsetunnistust.
(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud nõuetele vastavatele kooli pedagoogidele võib lähtuvalt pedagoogi haridustasemest, tööstaažist või muust kooli jaoks olulisest tingimusest anda õpetaja, vanemõpetaja või meisterõpetaja ametijärgu ning ametijärkudest lähtuvalt maksta erinevat töötasu.
07.11.2023 11:02
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus sõnas "käesoleva" Riigi Teataja seaduse § 10 lg 3 alusel.
(3) Ametijärk omistatakse direktori kehtestatud korras kuni viieks aastaks.".
§ 5. Määruste kehtetuks tunnistamine
Tunnistatakse kehtetuks järgmised Tartu Linnavalitsuse määrused:
1) Tartu Linnavalitsuse 17. jaanuari 2005. a määrus nr 4 "Huvialakoolide pedagoogide kvalifikatsiooninõuete kehtestamine";
2) Tartu Linnavalitsuse 07. oktoobri 2014. a määrus nr 49 "Tartu linna munitsipaalhuvikoolide õpetajate atesteerimise tingimused ja kord".

Raimond Tamm
Abilinnapea linnapea ülesannetes

Anneli Apuhtin
Õigusteenistuse juhataja linnasekretäri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json