Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Teksti suurus:

Korraldatud jäätmeveo teenustasu suuruse määramine

Korraldatud jäätmeveo teenustasu suuruse määramine - sisukord
  Väljaandja:Kuusalu Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2014
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:22.10.2017
  Avaldamismärge:RT IV, 15.08.2014, 1

  Korraldatud jäätmeveo teenustasu suuruse määramine

  Vastu võetud 07.08.2014 nr 6

  Määrus kehtestatakse käibemaksuseaduse § 15 lg 1, Kuusalu Vallavolikogu 31.10.2012 määruse nr 12 „Kuusalu valla jäätmehoolduseeskiri” § 23, Kuusalu Vallavalitsuse 17.04.2014 korralduse nr 269 „Riigihanke „Teenuste kontsessiooni andmine korraldatud jäätmeveoks Kuusalu vallas“ tulemuste kinnitamine“, 28.05.2014 AS-ga Eesti Keskkonnateenused sõlmitud „Kuusalu vallas korraldatud jäätmeveoks kontsessiooni andmise leping“ reg nr 2-4/87 kehtivusajaga 01.09.2014-31.08.2017 ning vallavalitsuse ettepanekute alusel.

  § 1.   Kehtestada teenustasud alljärgnevalt:

    (1) 1 m3 olmejäätmete käitlustasu 8,27 eurot;

    (2) 1 m3 paberi ja kartongi käitlustasu 0,00 eurot;

    (3) 1 m3 biojäätmete käitlustasu 0,00 eurot;

    (4) 1 m3 suurjäätmete käitlustasu 0,00 eurot.

  § 2.   Kõik käesoleva määrusega kehtestatavad teenustasud sisaldavad käibemaksu.

  § 3.   Tunnistada kehtetuks Kuusalu Vallavalitsuse 28.04.2011 määrus nr 14.

  § 4.   Määrus jõustub alates 01.09.2014.

  Urmas Kirtsi
  vallavanem

  Maire Link
  vallasekretär

  /otsingu_soovitused.json