Teksti suurus:

Maardu Linnavalitsuse 12.05.2016 määruse nr 1 „Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord” muutmine

Väljaandja:Maardu Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.09.2017
Avaldamismärge:RT IV, 15.08.2017, 1

Maardu Linnavalitsuse 12.05.2016 määruse nr 1 „Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord” muutmine

Vastu võetud 25.04.2017 nr 3

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 10, § 15 lõike 4 alusel ja kooskõlas kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõikega 2

§ 1.   Maardu Linnavalitsuse 12.05.2016 määruses nr 1 "Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord" tehakse järgmised muudatused:

  (1) Paragrahv 2 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Lasteaeda võetakse pooleteise kuni seitsmeaastane laps, kelle enda ja vähemalt ühe tema seadusliku esindaja elukoha andmetena on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Maardu linn, eelistades võimaluse korral lapsi, kelle sama pere teised lapsed käivad samas lasteaias;“

  (2) Paragrahv 3 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Laps kantakse lasteaiakoha taotlejate järjekorda, arvestades taotluse esitamise kuupäeva. Rühmade komplekteerimisel arvestatakse võimalusel lasteaiakoha soovimise kuupäeva;“

  (3) Paragrahv 4 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Linnavalitsus edastab taotluste alusel koostatud esialgse nimekirja lasteaia direktorile hiljemalt 15. aprillil;“

§ 2.   Maardu Linnavalitsuse linnakantseleil teha määrus teatavaks lasteaedadele Sipsik, Rukkilill ja Rõõm ning avalikustada lapsevanematele Maardu veebilehel.

§ 3.   Lasteaedade Sipsik, Rukkilill ja Rõõm direktoritel teha määrus teatavaks oma lasteaia lapsevanematele.

§ 4.   Määrus jõustub 01.09.2017.

Vladimir Arhipov
Linnapea

Tiiu-Ann Kaldma
Linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json