HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Koolieelse lasteasutuse õpetajate töötasu alammäär

Koolieelse lasteasutuse õpetajate töötasu alammäär - sisukord
Väljaandja:Vastse-Kuuste Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 15.08.2017, 20

Koolieelse lasteasutuse õpetajate töötasu alammäär

Vastu võetud 11.08.2017 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2 ning Vastse-Kuuste Vallavolikogu 27.02.2014 määruse nr 5 „Vastse-Kuuste vallaasutuste struktuur ja teenistuskohtade koosseis“ § 4 lõike 3 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Vastse-Kuuste valla hallatava koolieelse lasteasutuse õpetajate (edaspidi lasteaiaõpetaja) töötasu alammäärad.

§ 2.  Lasteaiaõpetaja töötasu

  Lasteaiaõpetaja töötasu alammäär täistööajaga töötamisel on:
 1) alates 1. septembrist 2017 vähemalt 840 eurot;
 2) alates 1. jaanuarist 2018 vähemalt 85% töötasu alammäärast;
 3) alates 1. jaanuarist 2019 vähemalt 100% töötasu alammäärast.

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2017. aasta 1. septembril.

Lennart Liba
Vallavanem

Kai Tagel
Vallasekretär