Teksti suurus:

Mulgi Vallavalitsuse 25.10.2018 määruse nr 9 „Sotsiaaltransporditeenuse hinna kehtestamine“ muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Mulgi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.08.2023
Avaldamismärge:RT IV, 15.08.2023, 15

Mulgi Vallavalitsuse 25.10.2018 määruse nr 9 „Sotsiaaltransporditeenuse hinna kehtestamine“ muutmine

Vastu võetud 08.08.2023 nr 5

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2 ja Mulgi Vallavolikogu 23.05.2018 määruse nr 40 "Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord Mulgi vallas" § 5 lõike 1 alusel.

§ 1.   Mulgi Vallavalitsuse 25.10.2018 määruse nr 9 „Sotsiaaltransporditeenuse hinna kehtestamine“ muutmine

  Mulgi Vallavalitsuse 25.10.2018. a määruses nr 9 „Sotsiaaltransporditeenuse hinna kehtestamine” tehakse alljärgnev muudatus:
  1) paragrahvi 1 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Kehtestada Mulgi valla elanikele sotsiaaltranspordi teenuse hinnakiri
  2) sotsiaaltransporditeenuse hind 0.45 eurot/kilomeeter;
  3) soodustingimustel sotsiaaltransporditeenuse hind 0.30 eurot/kilomeeter.“

§ 2.   Määruse rakendamine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Imre Jugomäe
Vallavanem

Milja Janson
Vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json