HaridusKool

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Lihula Gümnaasiumi arengukava kinnitamine

Lihula Gümnaasiumi arengukava kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Lääneranna Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:18.09.2021
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2026
  Avaldamismärge:RT IV, 15.09.2021, 1

  Lihula Gümnaasiumi arengukava kinnitamine

  Vastu võetud 09.09.2021 nr 121

  Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lõike 2, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja Lääneranna Vallavolikogu 08.04.2021 määruse nr 114 „Lääneranna valla hallatava asutuse arengukava koostamise ja kinnitamise kord“ § 6 lõike 1 alusel.

  § 1.   Kinnitada Lihula Gümnaasiumi arengukava aastateks 2021-2026 (lisatud).

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

  Rait Maruste
  Volikogu esimees

  Lisa Lihula Gümnaasiumi arengukava 2021-2026

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json