Teksti suurus:

Lääneranna Vallavolikogu 21.06.2018 määruse nr 25 "Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord" muutmine

Väljaandja:Lääneranna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.09.2021
Avaldamismärge:RT IV, 15.09.2021, 2

Lääneranna Vallavolikogu 21.06.2018 määruse nr 25 "Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord" muutmine

Vastu võetud 09.09.2021 nr 122

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  (1) Lääneranna Vallavolikogu 21.06.2018 määruse nr 25 "Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord" § 3 muudetakse alljärgnevas sõnastuses:
„ § 3. Huvitegevuse toetamise tingimused
Vald hüvitab huvitegevuse kuludest:
  1) õppuri seadusliku esindaja poolt valitud ühe huvikooli õppekoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse maksimaalselt:
a) munitsipaalhuvikooli pidaja kirjalikult teatatud õppekoha tegevuskulu arvestuslik maksumus;
b) erahuvikooli puhul õppekoha tegevuskulu arvestuslik maksumus kuid mitte rohkem kui Lääneranna valla hallatavate huvikoolide keskmine õppekoha tegevuskulu arvestuslik maksumus;
  2) transpordikulu huvitegevuse asukohta saamiseks määraga 0,1 eurot/kilomeeter, kuid mitte rohkem kui 50 eurot kuus;
  3) huvitegevusega seotud võistluse või konkursi osalustasu ja transpordikulu kuni 100% ulatuses kuni kahel korral aastas, kuid mitte rohkem kui 300 eurot õppuri kohta aastas;
  4) huvitegevuses osalemisega seotud muud kulud kuni 75% ulatuses taotluses märgitud summast, kuid mitte rohkem kui 100 eurot aastas õppuri kohta.“

  (2) Lääneranna Vallavolikogu 21.06.2018 määruse nr 25 "Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord" § 6 lõiked 1 ja 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

  (2) Määruse lõikes 2 sätestatut rakendatakse 1. septembrist 2021.

Rait Maruste
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json