Teksti suurus:

Lääneranna Vallavolikogu 13.05.2021 määruse nr 115 "Õpilaste sõidukulude hüvitamise kord" muutmine

Väljaandja:Lääneranna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.09.2021
Avaldamismärge:RT IV, 15.09.2021, 4

Lääneranna Vallavolikogu 13.05.2021 määruse nr 115 "Õpilaste sõidukulude hüvitamise kord" muutmine

Vastu võetud 09.09.2021 nr 123

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5, Eesti Vabariigi haridusseaduse § 7 lõike 2 punkti 8 ning sotsiaalministri 27. märtsi 2001 määruse nr 36 „Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele“ § 4 ja § 7 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse eesmärk

  Muuta Lääneranna Vallavolikogu 13.05.2021 määruse nr 115 "Õpilaste sõidukulude hüvitamise kord" § 2 lõige 1 alljärgnevas sõnastuses „Isikliku sõiduauto kasutamise kulu sõiduks elukohajärgsesse üldhariduskooli või ühistranspordi lähima peatuseni ja tagasi (edaspidi sõidukulu) hüvitatakse õpilase seaduslikule esindajale, kui õpilase koolitee Lääneranna vallas asuvasse üldhariduskooli suunduva bussi peatusesse on pikem kui 3 kilomeetrit (ühistranspordi peatuseni on enam kui 3 km) ning kellel ei ole võimalik kasutada ühistransporti.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

  (2) Määrust rakendatakse alates 01. septembrist 2021.

Rait Maruste
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json