ElamumajandusSoojamajandus

Teksti suurus:

Soojusenergia müügihinna kehtestamine

Väljaandja:Vastseliina Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 15.10.2013, 18

Soojusenergia müügihinna kehtestamine

Vastu võetud 25.06.2008 nr 13
jõustumine 28.06.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
09.12.201001.01.2011

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 3 ja konkurentsiseaduse § 17 lg 2, halduskohtumenetluse seadustiku § 9 lg 1 ja § 9¹ lg 1 ja arvestades asjaoluga, et Vastseliina Vallavalitsus täidab OÜ Vaks üldkoosoleku ülesandeid ning vaadanud läbi OÜ Vaks 12.06.2008a. esitatud taotluse nr 22 soojusenergia hinna muutmiseks koos juurdelisatud kalkulatsiooniga, Vastseliina Vallavalitsus määrab:


1. Kehtestada alates 1. oktoobrist 2008. a OÜ Vaks poolt müüdava soojusenergia müügihinnaks 46,02 eurot/MWh, hinnale lisandub käibemaks.
[Muudetud Vastseliina Vallavalitsuse 09.12.2010 määrusega nr 6 - jõust. 01.01.2011]


2. [Käesolevast tekstist välja jäetud].


3. Käesoleva määruse peale võib esitada Vastseliina Vallavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates määrusest teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud määrusest teada saama või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates määruse teatavakstegemisest.


4. Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist

/otsingu_soovitused.json