Teksti suurus:

Kohtla Vallavolikogu 20.detsembri 2013 määruse nr 5 „Kohtla valla heakorra eeskiri“ muutmine

Väljaandja:Kohtla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.10.2014
Avaldamismärge:RT IV, 15.10.2014, 8

Kohtla Vallavolikogu 20.detsembri 2013 määruse nr 5 „Kohtla valla heakorra eeskiri“ muutmine

Vastu võetud 08.10.2014 nr 16

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 36 1 alusel.

§ 1.   Muuta Kohtla Vallavolikogu 20.detsembri 2013 määruse nr 5 „Kohtla valla heakorra eeskiri“ § 5 lõiget 1 ja sõnastada see järgmiselt: „Avaliku ürituse korraldamisele kehtivad nõuded on määratud avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuetes Kohtla vallas.“

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval peale avaldamist Riigi Teatajas.

Arno Rossman
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json