Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Martna valla 2016. aasta I lisaeelarve

Martna valla 2016. aasta I lisaeelarve - sisukord
  Väljaandja:Martna Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:18.10.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
  Avaldamismärge:RT IV, 15.10.2016, 1

  Martna valla 2016. aasta I lisaeelarve

  Vastu võetud 13.10.2016 nr 28

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 ja Martna valla põhimääruse punkti 23.1.1 alusel.

  § 1.  Võtta vastu Martna valla 2016. aasta I lisaeelarve kogumahus 26592 eurot, vastavalt käesoleva määruse lisale.

  § 2.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

  Ene Pallas
  Vallavolikogu esimees

  Lisa 1 Martna valla 2016. aasta I lisaeelarve

  Lisa 2 Seletuskiri 2016. a I lisaeelarve juurde