ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Lääne-Harju valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019-2030 kinnitamine

Lääne-Harju valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019-2030 kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Lääne-Harju Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.10.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.07.2020
Avaldamismärge:RT IV, 15.10.2019, 4

Lääne-Harju valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019-2030 kinnitamine

Vastu võetud 30.09.2019 nr 16

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 4 lõike 1 alusel.

§ 1.   Kinnitada Lääne-Harju valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019-2030 vastavalt lisale.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Kehtetuks tunnistatakse:
  1) Keila Vallavolikogu 28.04.2017 määrus nr 81 „Keila valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017-2029 kinnitamine“;
  2) Paldiski Linnavolikogu 28.03.2017 määrus nr 1 „Paldiski linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2017-2028 kinnitamine“;
  3) Paldiski Linnavolikogu 28.05.2015 määrus nr 10 „Paldiski linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2015-2026 kinnitamine“
  4) Vasalemma Vallavolikogu 26.03.2013 määrus nr 6 „Vasalemma valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava aastateks 2013-2025 vastuvõtmine“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Külli Tammur
vallavolikogu esimees

Lisa ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava (Lisadega tervikdokumendiga on võimalik tutvuda Lääne-Harju valla veebilehel)

/otsingu_soovitused.json