Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Volituste andmine väärteomenetluses osalemiseks

Väljaandja:Kadrina Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.10.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 15.10.2019, 7

Volituste andmine väärteomenetluses osalemiseks

Vastu võetud 08.10.2019 nr 1

Määrus kehtestatakse väärteomenetluse seadustiku § 9 punkti 2, § 10 lõigete 1, 2 ja 3 ning haldusmenetluse seaduse § 8 lõike 2 alusel.

§ 1.   Väärteomenetluses pädevust omava ametikoha kinnitamine

  (1) Kinnitada ametikohtade loetelu, mida täitvad ametnikud on pädevad osalema väärteomenetluses vallavalitsuse kui kohtuvälise menetleja nimel, alljärgnevalt:
  1) juristi ametikoht;
  2) ehitusspetsialisti ametikoht;
  3) keskkonnaspetsialisti ametikoht.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ametikohti täitvatel ametnikel on pädevus riikliku järelevalve teostamiseks ning väärteomenetluse läbiviimiseks kõigis väärteoasjades, milles kohalikul omavalitsusel on kohtuvälise menetleja õigused.

§ 2.   Kohtuvälise menetleja pädevust tõendav tunnistus

  Kinnitada väärteomenetluses osaleva ametniku pädevustunnistuse vorm vastavalt lisale.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Raido Parve
Vallavalitsuse liige vallavanema ülesannetes

Marika Mardõkainen
Vallasekretär

Lisa Pädevustunnistuse vorm

/otsingu_soovitused.json