Teksti suurus:

Loksa linna arengukava aastani 2022 muutmine

Väljaandja:Loksa Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.10.2019
Avaldamismärge:RT IV, 15.10.2019, 9

Loksa linna arengukava aastani 2022 muutmine

Vastu võetud 09.10.2019 nr 11

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 7, § 37 lg 1, § 371 lg 1, § 372 lg 7, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 ja Loksa Linnavolikogu 25.04.2013 määruse nr 7 „Arengukavade ja eelarvestrateegia koostamise kord” § 5 lg 1 alusel.

§ 1.   Loksa Linnavolikogu 26.09.2018 määrusesse nr 5 “Loksa linna arengukava aastani 2022” tehakse järgmised muudatused:

  (1) määruse pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:


“Loksa linna arengukava aastani 2023”

  (2) määruse paragrahv 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“§ 1. Kinnitada Loksa linna arengukava aastani 2023 vastavalt lisale”

  (3) määruse lisana kinnitatud Loksa linna arengukava muudetakse ja kinnitatakse uues redaktsioonis vastavalt lisale.

§ 2.   Rakendussätted


Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Rein Heina
volikogu esimees

Lisa Loksa linna arengukava aastani 2023

/otsingu_soovitused.json