Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Loksa linna arengukava aastani 2023

Väljaandja:Loksa Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.10.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:21.03.2020
Avaldamismärge:RT IV, 15.10.2019, 22

Loksa linna arengukava aastani 2023
[RT IV, 15.10.2019, 9 - jõust. 18.10.2019]

Vastu võetud 26.09.2018 nr 5
RT IV, 02.10.2018, 2
jõustumine 05.10.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
09.10.2019RT IV, 15.10.2019, 918.10.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 7, § 372 lg 7, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 ja Loksa Linnavolikogu 25.04.2013 määruse nr 7 „Arengukavade ja eelarvestrateegia koostamise kord” § 5 lg 1 alusel.

§ 1.   Loksa linna arengukava aastani 2023 kinnitamine

21.10.2019 14:01
Veaparandus - Parandatud paragrahvi pealkirjas aasta arv Riigi Teataja seaduse § 10 lg 4 alusel

  Kinnitada Loksa linna arengukava aastani 2023 vastavalt lisale.
[RT IV, 15.10.2019, 9 - jõust. 18.10.2019]

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Käesolevast tekstist välja jäetud]

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Lisa Loksa linna arengukava aastani 2023
[RT IV, 15.10.2019, 9 - jõust. 18.10.2019]

/otsingu_soovitused.json