Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Loksa linna arengukava aastani 2023

Väljaandja:Loksa Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.03.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2023
Avaldamismärge:RT IV, 19.03.2020, 4

Loksa linna arengukava aastani 2023
[RT IV, 15.10.2019, 9 - jõust. 18.10.2019]

Vastu võetud 26.09.2018 nr 5
RT IV, 02.10.2018, 2
jõustumine 05.10.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
09.10.2019RT IV, 15.10.2019, 918.10.2019
12.03.2020RT IV, 19.03.2020, 122.03.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 7, § 372 lg 7, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 ja Loksa Linnavolikogu 25.04.2013 määruse nr 7 „Arengukavade ja eelarvestrateegia koostamise kord” § 5 lg 1 alusel.

§ 1.   Loksa linna arengukava aastani 2023 kinnitamine

  Kinnitada Loksa linna arengukava aastani 2023 vastavalt lisale.
[RT IV, 15.10.2019, 9 - jõust. 18.10.2019]

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Käesolevast tekstist välja jäetud]

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Lisa Loksa linna arengukava aastani 2023
[RT IV, 19.03.2020, 1 - jõust. 22.03.2020]

/otsingu_soovitused.json