Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Tartu linna 2019. aasta II lisaeelarve

Tartu linna 2019. aasta II lisaeelarve - sisukord
  Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:18.10.2019
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
  Avaldamismärge:RT IV, 15.10.2019, 25

  Tartu linna 2019. aasta II lisaeelarve

  Vastu võetud 10.10.2019 nr 78

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 ja Tartu Linnavolikogu 11. oktoobri 2012. a määruse nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" § 20 punkti 2 ja § 24 lõike 2 alusel.

  § 1.   Tartu linna 2019. aasta II lisaeelarve kogumaht on 3 114 278 eurot, eelarve võetakse vastu vastavalt lisadele 1-4.

  Aadu Must
  Esimees

  Lisa 1 

  Lisa 2 

  Lisa 3 

  Lisa 4 

  /otsingu_soovitused.json