Teksti suurus:

Rakvere Vallavolikogu 17.06.2020 määruse nr 69 „Huvihariduse ja -tegevuse toetamise kord“ muutmine

Väljaandja:Rakvere Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.10.2021
Avaldamismärge:RT IV, 15.10.2021, 6

Rakvere Vallavolikogu 17.06.2020 määruse nr 69 „Huvihariduse ja -tegevuse toetamise kord“ muutmine

Vastu võetud 06.10.2021 nr 98

Määrus kehtestatakse haldusmenetluse seaduse § 92 lg 4 alusel.

§ 1.   Rakvere Vallavolikogu 17.06.2020 määruse nr 69 "Huvihariduse ja -tegevuse toetamise kord" (avaldamismärge RT IV, 26.06.2020, 51) muutmine.

  (1) Huvihariduse ja –tegevuse toetamise kord § 4 lg 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Huvihariduse omandamist ja huvitegevuses osalemist kompenseeritakse ühes õppeaastas järgmiselt:
1) huvihariduse omandamist munitsipaalhuvikoolides 100% ulatuses;
2) huvihariduse omandamist erahuvikoolides või huvitegevuses osalemist 100% ulatuses, kuid mitte enam kui 200.00 eurot kuus;
3) muud erijuhud otsustab Rakvere Vallavalitsus.“

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Peep Vassiljev
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json