HaridusKool

HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Viimsi valla haridusasutuste info- ja kommunikatsioonitehnoloogia arengukava

Viimsi valla haridusasutuste info- ja kommunikatsioonitehnoloogia arengukava - sisukord
  Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:18.11.2014
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
  Avaldamismärge:RT IV, 15.11.2014, 15

  Viimsi valla haridusasutuste info- ja kommunikatsioonitehnoloogia arengukava

  Vastu võetud 11.11.2014 nr 18

  Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lõike 1 punkti 7, § 37 lõike 3 punkti 2, „Viimsi valla põhimääruse“ § 21 lõike 1 punkti 7 alusel.

  § 1.   Kinnitada Viimsi valla haridusasutuste info- ja kommunikatsioonitehnoloogia arengukava 2014-2016, vastavalt määruse lisale.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

  Priit Robas
  Vallavolikogu esimees

  Lisa Viimsi valla haridusasutuste info- ja kommunikatsioonitehnoloogia arengukava 2014-2016

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json