Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Loksa linna 2014. aasta I lisaeelarve

Loksa linna 2014. aasta I lisaeelarve - sisukord
  Väljaandja:Loksa Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:18.11.2014
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2014
  Avaldamismärge:RT IV, 15.11.2014, 21

  Loksa linna 2014. aasta I lisaeelarve

  Vastu võetud 13.11.2014 nr 8

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lg 1, lg 3, Loksa Linnavolikogu 04.10.2012 määruse nr 11 „Loksa linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord“ § 7 ja Loksa Linnavolikogu 27.03.2014 määruse nr 1 „Loksa linna 2014. aasta eelarve“ alusel.

  § 1.   Võtta vastu Loksa linna 2014. aasta lisaeelarve (lisatud).


  Põhitegevuse tulud 110 115,00 eurot
  Põhitegevuse kulud 85 342,00 eurot
  Investeerimistegevuse tulud 247 391,00 eurot
  Investeerimistegevuse kulud 140 395,00 eurot
  Finantseerimistegevuse kulud 131 769,00 eurot

  § 2.   Loksa Linnavalitsusel kinnitada alaeelarvete kulud majandusliku sisu järgi vastavalt klassifikaatorile.

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

  Rein Heina
  volikogu esimees

  Lisa Loksa linna 2014. aasta I lisaeelarve

  /otsingu_soovitused.json