Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Käru valla arengukava ja Käru valla eelarvestrateegia kinnitamine

Käru valla arengukava ja Käru valla eelarvestrateegia kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Käru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 15.11.2016, 1

Käru valla arengukava ja Käru valla eelarvestrateegia kinnitamine

Vastu võetud 27.10.2016 nr 12

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7, § 372 lõike 7 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 lõike 1 alusel.

§ 1.  Arengukava kinnitamine


Kinnitada Käru valla arengukava (Lisa 1 ja Lisa 2).

§ 2.  Eelarvestrateegia kinnitamine


Kinnitada Käru valla eelarvestrateegia (Lisa 3).

§ 3.  Määruse rakendamine

 (1) Tunnistada kehtetuks Käru Vallavolikogu 29.10.2015 määrus nr 10 „Käru valla arengukava ja Käru valla eelarvestrateegia kinnitamine“.

 (2) Määrus jõustub 01. jaanuaril 2017.

Paul Sepp
Vallavolikogu esimees

Lisa 1 Arengukava

Lisa 2 Tegevuskava

Lisa 3 Eelarvestrateegia