Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Suure-Jaani valla eelarvestrateegia aastateks 2015 - 2020

Suure-Jaani valla eelarvestrateegia aastateks 2015 - 2020 - sisukord
Väljaandja:Suure-Jaani Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.11.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:27.10.2018
Avaldamismärge:RT IV, 15.11.2016, 9

Suure-Jaani valla eelarvestrateegia aastateks 2015 - 2020

Vastu võetud 27.10.2016 nr 59

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 22 lõike 1 punkti 37 ja paragrahvi 37 ning kohaliku omavalitsus üksuse finantsjuhtimise seaduse paragrahvi 20 alusel.

§ 1.  Suure-Jaani valla eelarvestrateegia aastateks 2015 - 2020

  Kehtestada Suure-Jaani valla eelarvestrateegia aastateks 2015 – 2020 vastavalt lisadele 1 ja 2.

§ 2.  Rakendussätted

  Tunnistada kehtetuks Suure-Jaani Vallavolikogu 26.11.2015 määrus nr 30 „Suure-Jaani valla eelarvestrateegia aastateks 2014 – 2019“.

Andres Vinni
vallavolikogu esimees

Lisa 1 Suure-Jaani valla eelarvestrateegia aastateks 2015 - 2020

Lisa 2 Seletuskiri