Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Saarde Vallavolikogu esimehele, aseesimehele, volikogu liikmetele, alatiste komisjonide esimeestele ja liikmetele hüvituse suuruse määramine ja maksmise korra kehtestamine

Saarde Vallavolikogu esimehele, aseesimehele, volikogu liikmetele, alatiste komisjonide esimeestele ja liikmetele hüvituse suuruse määramine ja maksmise korra kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Saarde Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.11.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 15.11.2017, 10

Saarde Vallavolikogu esimehele, aseesimehele, volikogu liikmetele, alatiste komisjonide esimeestele ja liikmetele hüvituse suuruse määramine ja maksmise korra kehtestamine

Vastu võetud 03.11.2017 nr 12

Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus” § 17 lg 3, § 22 lg 1 p 21, p 22, ja volikogu liikmete tehtud ettepanekute alusel.

§ 1.   Saarde Vallavolikogu esimehele, aseesimehele, volikogu liikmetele, alatiste komisjonide esimeestele ja liikmetele hüvituse määramine

  (1) Vallavolikogu esimees: 800.- (kaheksasada) eurot kuus.

  (2) Vallavolikogu aseesimees: 450.- (nelisada viiskümmend) eurot kuus.

  (3) Vallavolikogu liige: 40.- (nelikümmend) eurot istungil osalemise eest.

  (4) Vallavolikogu alatise komisjoni esimees: 60.- (kuuskümmend) eurot volikogu komisjoni töö juhtimise eest esitatud komisjoni koosoleku protokolli alusel.

  (5) Volikogu alatise komisjoni liige: 30.- (kolmkümmend) eurot komisjoni töös osalemise eest vastavalt komisjoni esimehe poolt tehtud esildisele.

§ 2.   Erakorraline istung

  Volikogu erakorralise istungi eest hüvitust ei maksta.

§ 3.   Hüvituse maksmine

  (1) Vallavolikogu liikmete hüvitus istungil osalemise eest makstakse volikogu esimehe poolt kinnitatud kvoorumi lehe alusel.

  (2) Hüvituse maksmine volikogu komisjoni töös osalemise eest makstakse volikogu esimehe käskkirja alusel.

§ 4.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Saarde Vallavolikogu 06.11.2013.a. määrus nr 14 „Saarde Vallavolikogu esimehele, aseesimehele, volikogu liikmetele, alatiste komisjonide esimeestele ja liikmetele hüvituse suuruse määramine ja maksmise korra kehtestamine“.

  (2) Määrust rakendatakse alates 27. oktoobrist 2017.

Väino Lill
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json