Teksti suurus:

Kolga-Jaani Vallavolikogu ja Paistu Vallavolikogu määruste muutmine

Väljaandja:Viljandi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.11.2018
Avaldamismärge:RT IV, 15.11.2018, 4

Kolga-Jaani Vallavolikogu ja Paistu Vallavolikogu määruste muutmine

Vastu võetud 31.10.2018 nr 50

Määrus kehtestatakse haldusmenetluse seaduse § 92 lõike 4 alusel.

§ 1.   Kolga-Jaani Vallavolikogu määruste muutmine

 
  1) Kolga-Jaani Vallavolikogu 26.11.2010 määruses nr 22 „Kolga-Jaani Põhikooli põhimäärus“ muudetakse § 21 lõiget 3 ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Koolitöötjate koosseisu kinnitab kooli direktor juhindudes Viljandi Vallavolikogu poolt kehtestatud vastavast korrast.“;
  2) Kolga-Jaani Vallavolikogu 26.11.2010 määruses nr 23 „Leie Põhikooli põhimäärus“ muudetakse § 21 lõiget 3 ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Koolitöötjate koosseisu kinnitab kooli direktor juhindudes Viljandi Vallavolikogu poolt kehtestatud vastavast korrast.“;
  3) Kolga-Jaani Vallavolikogu 25.02.2011 määruses nr 32 „Leie Lasteaia „Sipelgapesa“ põhimäärus“ muudetakse § 20 lõiget 1 asendades sõna „vallavolikogu“ sõnaga „vallavalitsuse“;
  4) Kolga-Jaani Vallavolikogu 25.02.2011 määruses nr 33 „Kolga-Jaani Lasteaia „Naksitrallid“ põhimäärus“ muudetakse § 20 lõiget 1 asendades sõna „vallavolikogu“ sõnaga „vallavalitsuse“;
  5) Kolga-Jaani Vallavolikogu 01.08.2000 määruses nr 14 „Kolga-Jaani Kultuurimaja põhimääruse kinnitamine“ muudetakse lisa „Kolga-Jaani Kultuurimaja põhimäärus“ punkti 17 asendades sõna „Kolga-Jaani Vallavolikogu“ sõnaga „Viljandi Vallavalitsus“;
  6) Kolga-Jaani Vallavolikogu 19.11.2002 määruses nr 2 „Kolga-Jaani Spordihoone asutamine ja põhimääruse kinnitamine“ muudetakse lisa „Kolga-Jaani Spordihoone põhimäärus“ järgmiselt:
6.1) punkt 4.2.4 tunnistatakse kehtetuks;
6.2) lisatakse punkt 4.3 „Asutuse juhi ettepanekul kinnitab asutuse koosseisu Viljandi Vallavalitsus“;
  7) Kolga-Jaani Vallavolikogu 27.08.2015 määruses nr 26 „Kolga-Jaani valla munitsipaalasutuse SOVEL põhimäärus“ muudetakse § 1 lõiget 4 ja sõnastatakse järgmiselt:
„(4) Asutuse põhimääruse kinnitab Viljandi Vallavolikogu ja koosseisu Viljandi Vallavalitsus asutuse juhataja ettepanekul.“.

§ 2.   Paistu Vallavolikogu määruste muutmine

 
  1) Paistu Vallavolikogu 17.02.2006 määruses nr 8 „Paistu Rahvamaja põhimäärus“ muudetakse:
1.1) kogu määruse tekstis asendatakse nimetus „valla kultuurijuht“ nimetusega „juhataja“;
1.2) § 4 lõiget 3 asendades sõnad „kultuurijuhi ettepanekul vallavolikogu“ sõnadega „juhataja ettepanekul Viljandi Vallavalitsus“;
  2) Paistu Vallavolikogu 18.09.2012 määruses nr 8 „Paistu Valla Sotsiaalkeskuse põhimäärus“ muudetakse § 6 lõiget 1 asendades sõna „vallavolikogu“ sõnaga „Viljandi Vallavalitsus“.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist ja rakendatakse tagasiulatuvalt 01.09.2018.

Kaupo Kase
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json