Teksti suurus:

Mustvee valla eelarvestrateegia 2018-2022

Väljaandja:Mustvee Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.11.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.11.2019
Avaldamismärge:RT IV, 15.11.2018, 10

Mustvee valla eelarvestrateegia 2018-2022

Vastu võetud 31.10.2018 nr 29

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 372 lõike 7, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20, Mustvee Vallavolikogu 28.12.2017 määruse nr 10 „Mustvee valla põhimäärus“ § 37 alusel.

§ 1.   Eelarvestrateegia kinnitamine

  Kinnitada Mustvee valla eelarvestrateegia aastateks 2018 – 2022 (lisatud määrusele).

§ 2.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistatakse kehtetuks järgmised linna- ja vallavolikogude määrused:
  1) Avinurme Vallavolikogu 19.10.2016 määrus nr 52 „Avinurme valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2021 kinnitamine“;
  2) Kasepää Vallavolikogu 21.10.2016 määrus nr 16 „Kasepää valla eelarvestrateegia aastateks 2017 – 2021“;
  3) Lohusuu Vallavolikogu 19.10.2016 määrus nr 16 „Lohusuu valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2020 kinnitamine“;
  4) Mustvee Linnavolikogu 28.08.2017 määrus nr 8 „Mustvee linna eelarvestrateegia aastateks 2018-2021 kinnitamine“;
  5) Saare Vallavolikogu 30.08.2017 määrus nr 4 „Saare valla eelarvestrateegia aastateks 2017 – 2021“.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Aivar Saarela
Vallavolikogu esimees

Lisa Mustvee valla eelarvestrateegia 2018 – 2022

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json