SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Häädemeeste Hooldekodu kohatasu suuruse kinnitamine

Häädemeeste Hooldekodu kohatasu suuruse kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Häädemeeste Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 15.11.2019, 19

Häädemeeste Hooldekodu kohatasu suuruse kinnitamine

Vastu võetud 12.11.2019 nr 14

Määrus kehtestatakse Häädemeeste Vallavolikogu 20.01.2010.a määrusega nr 2 kinnitatud „Häädemeeste Hooldekodu põhimäärus“ § 2 lõike 4 alusel.

§ 1.   Kohamaksu kinnitamine

  (1) Kinnitada Häädemeeste Hooldekodu kohatasu suuruseks 900 (üheksasada) eurot.

  (2) Lõikes 1 nimetatud hind sisaldab ööpäevaringset hooldust ja põetust Häädemeeste Hooldekodus, sh käsimüügiravimid, hooldusvahendid.

  (3) Kohamaksule lisanduvad eelmisel kuul tehtud kulutused retseptiravimitele.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Häädemeeste Vallavalitsuse 27.11.2018 määrus nr 3 „Häädemeeste Hooldekodu kohatasu suuruse kinnitamine“.

  (2) Määrus jõustub 01.märtsil 2020.

  (3) Määrust rakendatakse alates 01.märtsist 2020

Karel Tölp
Vallavanem

Ulvi Poopuu
Vallasekretär

/otsingu_soovitused.json