Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Arengustrateegia „Pärnumaa 2035+“ heakskiitmine

Väljaandja:Lääneranna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.11.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 15.11.2022, 3

Arengustrateegia „Pärnumaa 2035+“ heakskiitmine

Vastu võetud 10.11.2022 nr 37

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 374 lõike 6 alusel.

§ 1.   Arengustrateegia heakskiitmine

  Kiita heaks arengustrateegia „Pärnumaa 2035+“ (juurde lisatud).

§ 2.   Arengustrateegia avaldamine

  Avaldada paragrahvis 1 nimetatud arengustrateegia Lääneranna valla veebilehel.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Lääneranna Vallavolikogu 15.11.2018. a määrus nr 36 „Pärnu maakonna arengustrateegia ”Pärnumaa 2035+” heakskiitmine“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Armand Reinmaa
Volikogu esimees

Lisa Arengustrateegia "Pärnumaa 2035+"

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json