Teksti suurus:

Tartu Linnavolikogu 20. veebruari 2020. a määruse nr 88 "Kultuuri, noorsootöö ja spordi aasta aunimetused ja preemiad" muutmine

Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.11.2022
Avaldamismärge:RT IV, 15.11.2022, 8

Tartu Linnavolikogu 20. veebruari 2020. a määruse nr 88 "Kultuuri, noorsootöö ja spordi aasta aunimetused ja preemiad" muutmine

Vastu võetud 10.11.2022 nr 36

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel ja Tartu linna põhimääruse § 28 lõike 6 alusel.

§ 1.   Tartu Linnavolikogu 20. veebruari 2020. a määrust nr 88 "Kultuuri, noorsootöö ja spordi aasta aunimetused ja preemiad" muudetakse järgmiselt:

 
  1) määruse paragrahvi 1 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(1) Käesoleva määrusega reguleeritakse Tartu linna kultuuri, noorsootöö, spordi, huvihariduse ja huvitegevuse ning kultuurimetseeni aasta aunimetuste ja nendega kaasnevate preemiate saajate kandidaatide esitamise, aunimetuse ja preemia saaja väljaselgitamise, preemia suuruse ja preemia väljamaksmise korda.";
  2) määruse paragrahvi 1 lõike 2 teist lauset muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"Aunimetusega kaasneva preemia suurus on 1500 eurot.";
  3) määruse paragrahvi 2 lõike 2 punkti 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"5) aasta noor kultuurikandja - kuni 26-aastane kultuurikorraldaja, teose autor või esitaja, kel on silmapaistvaid tulemusi kultuuri valdkonnas;";
  4) määruse paragrahvi 2 lõiget 2 täiendatakse punktiga 9 järgmiselt:
"9) aasta tehniline tugi - isik, kes on andnud märkimisväärse tehnilise või muud laadi toetava panuse kultuurisündmuste õnnestumisse.";
  5) määruse paragrahvi 3 lõike 2 punkti 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"2) aasta noor tegija - 7-26-aastane isik või isikud, kelle Tartus toimunud omaalgatuslik ettevõtmine on võimaldanud noortel panustada kogukonda ja/või positiivselt mõjutanud noorte elu, ning kes on olnud oma tegevusega(tega) eeskujuks eakaaslastele;";
  6) määruse paragrahvi 3 lõike 2 punkti 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"3) aasta noortesõbralik tegu - Tartus tegutseva isiku või organisatsiooni ettevõtmine, mis on aidanud muuta Tartu noorte elu meeldivamaks, uuenduslikumaks ja kaasavamaks, ning mida saab tuua eeskujuks teiste noortevaldkonnas tegutsejate seas;";
  7) määruse paragrahvi 3 lõiget 2 täiendatakse punktiga 5 järgmiselt:
"5) aasta huvihariduse tegu - Tartus tegutseva huvihariduse ja huvitegevuse valdkonna organisatsiooni ettevõtmine, mis on märkimisväärselt panustanud huvihariduse valdkonna arengusse;";
  8) määruse paragrahvi 3 lõiget 2 täiendatakse punktiga 6 järgmiselt:
"6) aasta huvihariduse juhendaja - Tartus tegutsev huvihariduse ja huvitegevuse valdkonna isik, kes on märkimisväärselt panustanud huvihariduse valdkonna arengusse.";
  9) määruse paragrahvi 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"§ 5. Tartu kultuurimetseeni aunimetus
Tartu kultuurimetseeni aunimetus on Tartu linna tunnustus füüsilisele või juriidilisele isikule, kelle silmapaistev panus on aidanud kaasa Tartu kultuuri, spordi, noorsootöö või huvihariduse ja huvitegevuse valdkonna arengule.";
  10) määruse paragrahvi 6 lõike 2 esimest lauset muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"Ettepanek peab sisaldama aunimetuse kategooriat, kandidaadi nime ja kirjeldust ning kandidaadiks esitamise põhjendust, sealhulgas ülevaadet kandidaadi saavutustest või tegevusest möödunud aasta jooksul.".

Kaspar Kokk
Esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json