Teksti suurus:

Põhja-Sakala Vallavalitsuse põhimääruse muutmine

Väljaandja:Põhja-Sakala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.11.2022
Avaldamismärge:RT IV, 15.11.2022, 18

Põhja-Sakala Vallavalitsuse põhimääruse muutmine

Vastu võetud 10.11.2022 nr 30

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 ja avaliku teenistuse seaduse § 14 lõike 3 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Põhja-Sakala Vallavolikogu 30.11.2017. a määrust nr 2 „Põhja-Sakala Vallavalitsuse põhimäärus“ muudetakse ja tunnistatakse kehtetuks määruse paragrahv 16.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Aino Viinapuu
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json