Transport ja liiklusÜhistransport

Teksti suurus:

Elva vallas Elva linnasisese bussiliini sõidupiletihinna kehtestamine

Väljaandja:Elva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.11.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 15.11.2022, 22

Elva vallas Elva linnasisese bussiliini sõidupiletihinna kehtestamine

Vastu võetud 07.11.2022 nr 17

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja ühistranspordiseaduse § 13 lg 1 p 8, § 31 lg 2 p 4, § 36 lg 1 p 1, lg 4 ja 5 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Elva vallas Elva linnasisese bussiliini sõidupileti hind ja sooduspileti hind ning määratletakse sõidusoodustuse saajad ning tasuta sõiduõigusega isikud.

§ 2.   Elva linnasisese bussiliini kehtiv sõidupileti hind

  Kehtestada Elva linnasisese bussiliini sõidupileti hinnaks 1,20 eurot (sh maksud).

§ 3.   Elva linnasisese bussiliini kehtiv sooduspileti hind

  Kehtestada Elva linnasisese bussiliini sooduspileti hinnaks 1,00 eurot (sh maksud).

§ 4.   Sõidusoodustuse saajad

  Sooduspiletile on õigus alljärgnevatel isikutel:
  1) puudega isik;
  2) puudega täisasvanud isiku saatja;
  3) puudega lapse saatja;
  4) riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel pensioni saaja.

§ 5.   Tasuta sõiduõigus

  (1) Tasuta sõiduõigus on õpilastel ja kuni 7-aastastel (k.a.) lastel.

  (2) Tasuta sõiduõiguse tõendamiseks tuleb esitada õpilaspilet. Tasuta sõiduõiguse tõendamiseks ei pea õpilaspiletit esitama alla 14-aastane laps.

  (3) Tasuta sõiduõiguse kasutamise üle peab arvestust vedaja. Omavalitsus hüvitab vedajale tasuta sõidud käesoleva määruse §-s 3 kehtestatud piletihinna määras.

§ 6.   Varasemate otsuste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Elva Vallavolikogu 28.08.2006 otsus nr 26 "Linnaliini kõrgeima sõidupiletihinna ja sõidusoodustuste kehtestamine".

§ 7.   Piletihinna ja tasuta sõiduõiguse jõustumine

  Käesoleva määruse §-des 2 ja 3 kehtestatud piletihind ja §-s 3 sätestatud tasuta sõiduõigus jõustub alates vedaja poolt ühistranspordiseaduse § 31 lg 6 punktis 2 sätestatud teavitamiskohustuse täitmisest.

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval alates Riigi Teatajas avaldamisest.

Sulev Kuus
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json