Teksti suurus:

Määruste kehtetuks tunnistamine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Lääneranna Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.11.2023
Avaldamismärge:RT IV, 15.11.2023, 4

Määruste kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 08.11.2023 nr 11

Määrus kehtestatakse haldusmenetluse seaduse § 93 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Kehtetuks tunnistatakse järgmised määrused:
  1) Hanila Vallavalitsuse 16.11.1998 määrus nr 7 „Maa tagastamisel plaani- või kaardimaterjali alusel kohaliku omavalitsuse poolt katastriüksuse toimiku koostamise tasumäärade kinnitamine“;
  2) Hanila Vallavalitsuse 18.05.2007 määrus nr 4 „«Rahvaraamatukogu seaduse» paragrahvi 17 lõigetes 4 ja 5 nimetatud pädevuse delegeerimine valla raamatukogudele“;
  3) Hanila Vallavalitsuse 20.10.2009 määrus nr 8 „Raamatukogu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord“;
  4) Hanila Vallavalitsuse 02.05.2012 määrus nr 3 „Hankekord Hanila vallas“;
  5) Hanila Vallavalitsuse 12.02.2014 määrus nr 2 „Hooldajatoetuse määrade kehtestamine“
  6) Koonga Vallavalitsuse 09.02.2016 määruse nr 1 „Munitsipaaleluruumide üürihindade kehtestamine;
  7) Koonga Vallavalitsuse 21.11.2017 määrus nr 2 „Tugiisikuteenuse osutamise kord“;
  8) Koonga Vallavalitsuse 21.11.2017 määrus nr 3 „Koduteenuse osutamise kord“;
  9) Lihula Vallavalitsuse 18.02.2009 määrus nr 2 „Lihula Valla Raamatukogust teavikute koju laenutamisel tagatise võtmise ja tagastamise kord“;
  10) Lihula Vallavalitsuse 19.01.2016 määrus nr 1 „Lihula valla tunnuslause kasutamise kord“;
  11) Varbla Vallavalitsuse 10.05.2017 määrus nr 9 „Korraldatud jäätmeveost erandkorras vabastamise taotluse vorm“.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ingvar Saare
vallavanem

Karoliina Post
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json