Teksti suurus:

Rakke Kooli arengukava kinnitamine

Väljaandja:Väike-Maarja Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.11.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2028
Avaldamismärge:RT IV, 15.11.2023, 18

Rakke Kooli arengukava kinnitamine

Vastu võetud 01.11.2023 nr 8

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lõike 2 ja Väike-Maarja Vallavolikogu 16.06.2022 määruse nr 9 „Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord” § 7 lõike 5 alusel.

§ 1.   Arengukava kinnitamine

  Kinnitada Rakke Kooli arengukava aastateks 2023 - 2028 vastavalt lisale.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Indrek Kesküla
vallavanem

Maris Kõrgmäe
vallasekretär

Lisa Rakke Kooli arengukava 2023-2028

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json