Teksti suurus:

Võru Linnavolikogu 14. oktoobri 2009 määruse nr 109 "Kaugküttepiirkonna määramine" muutmine

Väljaandja:Võru Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.12.2023
Avaldamismärge:RT IV, 15.11.2023, 19

Võru Linnavolikogu 14. oktoobri 2009 määruse nr 109 "Kaugküttepiirkonna määramine" muutmine

Vastu võetud 08.11.2023 nr 16
jõustumine 01.12.2023

Määrus kehtestatakse "Kaugkütteseadus" § 5 lõike 2 ja lõike 6 alusel.

§ 1.   Paragrahvi pealkiri

  Võru Linnavolikogu 14. oktoobri 2009 määruse nr 109 "Kaugküttepiirkonna määramine" (RT IV, 21.09.2022, 8) paragrahv 1 lõige 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"1) I piirkond – kesklinna piirkond, mille moodustab Vanajõe, Tallinna mnt, Heina, Kaare, Väike, Tartu, Võrumõisa tee, Vilja, Räpina maantee, Pikk, Luha, Jaama, Sinika, Roopa, F. R. Kreutzwaldi tänavate ja Tamula järve vahele jääv maa-ala, Jüri tänav Luha tänavast kuni F. R. Kreutzwaldi tänavani, F. R. Kreutzwaldi tänav kuni Kubja teeni, Kubja tee kuni Laane tänavani, Laane tänaval asuvate majade piirkond ja Kose tee kuni Kose tee 3a kinnistuni (lisa 1);".

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2023 aasta 1. detsembril.

Anti Haugas
volikogu esimees

Lisa 1 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json