Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Haapsalu linna tunnustamise kord

Väljaandja:Haapsalu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.11.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 15.11.2023, 21

Haapsalu linna tunnustamise kord

Vastu võetud 08.11.2023 nr 12

Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, § 30 lg 1 p 3, Haapsalu linna põhimääruse § 46 lg 1 p 4 ja § 48, Haapsalu Linnavalitsus

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega sätestatakse Haapsalu linna poolt antavate tunnusavalduste määramise kord.

  (2) Tunnustusavaldus või preemia võidakse määrata üksikisikule või juriidilisele isikule või muule ühendusele, mis ei ole juriidiline isik.

§ 2.   Tunnustusena antavad preemiate liigid:

  (1) Haapsalu linna kultuuripreemiaga tunnustatakse väljapaistva tegevuse või saavutuse eest Linna kultuurielu edendamisel ja korraldamisel.

  (2) Haapsalu linna spordipreemiaga tunnustatakse väljapaistva tegevuse eest terviseedenduse ja sportlike eluviiside propageerimisel ning spordielu korraldamisel Linnas.

  (3) Haapsalu linna hoolekandepreemiaga tunnustatakse panuse eest tööalase või ühiskondliku tegevusega Linna sotsiaalhoolekande arendamisse ja linnaelanike heaolu parendamisse.

  (4) Haapsalu linna noortevaldkonna preemiaga tunnustatakse panuse eest noortevaldkonna arendamisse ja väljapaistva tegevuse või saavutuse eest Linna noorte elu edendamisel.

  (5) Haapsalu linna haridusvaldkonna preemiaga tunnustatakse väljapaistva töö eest Linna laste, noorte ja täiskasvanute õppimise ning õpetamise arendamisse ja toetamisse.

  (6) „Aasta Tegu“ tunnustus antakse Linna jaoks olulise tähtsusega projektile, ettevõtmisele, sündmusele vms, mis on eelneval aastal kujundanud Linna nägu ja tõstnud mainet.

§ 3.   Ettepanekute esitamine

  (1) Kandidaate võivad esitada kõik isikud ja organisatsioonid.

  (2) Kandidaate esitatakse selleks ettenähtud vormi alusel (Lisa 1) või e-süsteemi kaudu.

  (3) Kandidaatide esitamise tähtaja seab Haapsalu Linnavalitsus ning teavitab sellest ka avalikust.

§ 4.   Ettepanekute menetlemine

  (1) Ettepanekud preemia määramiseks vaatab läbi ja otsustab linnavalitsuse poolt moodustatud komisjon.

  (2) Komisjonil on õigus jätta sobivate kandidaatide puudumisel tunnustused välja andmata.

  (3) Linnavalitsusel on õigus taotluse mitte nõuetele vastamise korral see tagasi lükata.

  (4) Komisjonil on õigus teha ettepanekuid kandidaatide esitamiseks ja vajadusel teha ettepanek teise valdkonna komisjonile kandidaadi esitamiseks.

  (5) Komisjonil on õigus otsustada preemiate suurus ja arv vastavalt kinnitatud eelarvele.

  (6) „Aasta Tegu“ tiitlile antakse välja üks preemia aastas.

  (7) Komisjonid esitavad ettepanekud preemiate määramiseks Haapsalu Linnavalitsusele.

§ 5.   Tunnustamise viis

  (1) Haapsalu linn avaldab tunnustust tänukirja ja meene või preemia määramisega.

  (2) Tunnustusena antavad preemiad antakse välja üks kord aastas Linna tunnustusüritusel veebruaris.

  (3) Linnavalitsus avalikustab preemia saanud linna kodulehel ja sotsiaalmeedias.

§ 6.   Linnavalitsuse tänukiri

  (1) Linna tänukiri antakse tänuavaldusena:
  1) Üksikisikule, juriidilisele isikule, mittetulunduslikule ühendusele ja teistele organisatsioonidele, kelle tegevus on kaasa aidanud Linna edenemisele ning on positiivselt mõjutanud Linna arengut.
  2) Linnavalitsuse hallatava asutuse töötajale kauaaegse ja kohusetundliku teenistuse eest.
  3) Muudel tunnustust väärivatel juhtudel.

  (2) Tänukirjaga võib tänada mitu korda aastas vastavalt vajadusele tunnustuse saajale sobival ajas ja kohas.

§ 7.   Määruse rakendamine

  (1) Tunnistada kehtetuks:
  1) Haapsalu Linnavalitsuse 07.12.2016 määrus nr 8 „Haapsalu linna noorsootöö tunnustamise kord“.
  2) Haapsalu Linnavalitsuse 08.01.2014 määrus nr 1 „Haapsalu linna haridus- ja kultuurivaldkonna töötajate ja asutuste tunnustamise kord“.
  3) Haapsalu Linnavalitsuse 10.12.2014 määrus nr 12 „Haapsalu linna sotsiaalvaldkonna töötajate ja vabatahtlike tunnustamise kord“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

Urmas Sukles
Linnapea

Erko Kalev
Linnasekretär

Lisa Haapsalu linna tunnustuse ettepanek

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json