Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Aseri valla 2016. aasta 1. lisaeelarve vastuvõtmine

Aseri valla 2016. aasta 1. lisaeelarve vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Aseri Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:18.12.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
  Avaldamismärge:RT IV, 15.12.2016, 18

  Aseri valla 2016. aasta 1. lisaeelarve vastuvõtmine

  Vastu võetud 05.12.2016 nr 10

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja § 38, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõigete 1 ja 3, Aseri Vallavolikogu 27.06.2012 määruse nr 45 „Aseri valla eelarvestrateegia ning eelarve koostamise, vastuvõtmise, muutmise, täitmise, avalikustamise ja aruandluse kord“ § 8 lõike 1 ja Aseri Vallavalitsuse poolt esitatud valla 2016. aasta 1. lisaeelarve seletuskirja alusel.

  § 1.   Võtta vastu Aseri valla 2016. aasta 1. lisaeelarve vastavalt määruse lisale.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Riho Kutsar
  volikogu esimees

  Lisa Aseri valla 2016. aasta 1. Lisaeelarve.

  /otsingu_soovitused.json